Muldvarp

Hvepse, bier og murbier:

Pris på bekæmpelse
Bekæmpelse af hvepse
Hvepsebo
Bisværm
Murbier
Hvepse
Hvepsestik
Hvepse: danske arter
Vidste du at?

 

Stor gedehams (hveps) er et røvdyr, som dræber mange insekter

Rød gedehams (hveps)

Almindelige gedehams (hveps) på et blad

Et hvepsebo af stor gedehams fra Terry Prouts samling af hvepsebo

Bekæmpelse af hvepse og murbier for både private og virksomheder siden 2007

Bekæmpelse af hvepse, bier, jordbier, murbier, humlebier: priser

Ydelse

Postnumre

Pris

(inkl. moms)

Fjernelse af hvepse, hvepsebo, hvepse i jord, humlebibo, bisværme

Hvepsebo med hvepse

8000  -  8369

8380  -  8399

8501  -  8549

850 kr.*

8370  -  8379

8400  -  8500

8550  -  8990

950 kr.*

Tillæg for flere hvepsebo (per stk.)

 8000  -  8990

100 kr.

Hurtig udrykningstillæg

8000  -  8990

250 kr.

Bekæmpelse af murbier / jordbier, engangsbehandling

8000  -  8990

1200 kr.

Bekæmpelse af murbier / jordbier, garantitillæg (gælder kalenderår)

8000  -  8990

300 kr.

Afhentning af frithængende bisværm

Aarhus /Odder kommuner

gratis efter aftale

Find flere varer til gør-det-selv bekæmpelse af hvepse i vores internetbutik

* Prisen forudsætter at hvepseboet (biboet) er fundet og hvis der er tale om 2 hvepsebo, ligger de på kort afstand fra hinanden.

Prisen er alt inklusiv og med garanti for det pågældende hvepsebo.

 

Bestil via e-mail eller telefon.

Husk at angive kontaktinformation (navn, adresse, telefon, e-mail).

Tlf. 20 34 03 34 (alle dage til kl. 22:00)

E-mail: svend@hvepsefjerner.dk

Betalingen skal ske kontant eller via MobilePay ved fjernelsen. 

Vi kører typisk om aften og vi kører i weekend.

 

Hvepsesæson er begyndt og vi har travlt!

Kan du ikke få fat i os per telefon? Send os en e-mail! Vi ringer eller skriver tilbage den samme dag!

Husk at oplyse: dit navn, adresse, telefon og hvornår du vil have os til at komme

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere og biller
Mosegris
Muldvarp
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben
Væggelus
Ukudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

FAQ om hvepse og bier

Naturguiden kalder hvepse for Danmarks farligste dyr. Er bier lige så farlige?

Bistik kan være lige så farlig for en overfølsom person som hvepsestik. Honningbier er oftest mindre aggressive end hvepse, men alle der har været angrebet af en sværm af bier, vil vidne om, at det er en skræmmende oplevelse.  Humlebier og enlige bier stikker yderst sjældent. Over 100 bistik eller hvepsestik vil nødvendigvis ikke dræbe dig. Dog kan et bistik dræbe en person der er meget allergisk over for bigift eller hvepsegift.

Jeg har hvepse der kommer ind både af fronten og bagsiden af mit hus, er der så to hvepsebo?:

Det er med stor sandsynlighed to hvepsebo. Det er kun, hvis de to steder hvepsene kommer ind er under en halv meter fra hinanden, at det kunne være et hvepsebo.

Kommer hvepse tilbage til samme sted næste år?:

Hvepse vil normalt ikke komme tilbage til det samme sted år efter år, dog kan loftrum, tage eller lignende blive foretrukket igen, som det bedste sted, hvor de kan lave et nyt hvepsebo. Nogle folk siger til os ”at vi får hvepse hvert år”. Hvis du får hvepse hvert år, kan det være en god ide, at du tjekker dit tag og loftrum. Er det udsat for direkte sollys hele dagen? Hvepse elsker nemlig at bygge et bo i varme områder. Har dit loft mange huller og revner, som hvepse kan bruge som indgange? Er der massere af gammelt træ i nærheden, som hvepse kan bruge som byggematerialer? Om der er en fødekilde eller vand i nærheden kan også spille en afgørende faktor om, de kommer tilbage til samme område.

Hvor lang tid bliver et hvepsebo benyttet?:

Hvepsebo vil kun blive benyttet i en sæson, denne sæson starter i foråret omkring april og slutter i efteråret eller starten af vinteren. Det vil variere fra bo til bo, alt efter dens lokalitet og forhold. Et hvepsebo vil aldrig blive genbrugt, når den har været brugt i en sæson.

Hvad ville der ske, hvis jeg slog et hvepsebo ned?:

Hvis du skulle slå et hvepsebo ned, før den er blevet behandlet med en speciel insektgift eller insektpudder, er det ikke sikkert, at en professionel skadedyrs bekæmper vil komme ud og rydde op for dig. Hvepsene vil nemlig ikke bare flyve væk og forsvinde, da de ikke har andre steder at tage hen. Det er derfor også vigtigt, at du holder god afstand til området, da hvepse også vil være utroligt aggressive i det første lange stykke tid. Det mest sandsynlige, der vil ske er, at hvepse nok vil starte med at genopbygge boet samme sted, eller direkte oveni det ødelagte bo.

Hvad er forskellen mellem en hveps og en stor gedehams?:

Ud over størrelsesforskellen, hvor stor gedehams er meget større end den almindelige hveps, er deres livscyklus nogenlunde den samme. Dog vil gedehamsen nogle gange være ude om natten, hvilken den almindelige hveps ikke vil være. Både bo der lavet af gedehams og hvepse er lavet af det samme materiale, men normalt vil gedehamsens bo være større og have mindre beboere end hvepsens.

Sover hvepse om natten?:

Som vi ved af, så sover hvepsen ikke. Men de vil ikke flyve ud af boet, når det er mørkt. De forsætter i stedet med at vedligeholde boet og pleje deres afkom ind i natten. Store gedehamse har dog aktiviteter uden for deres bo om natten, og kan blive set flyve uden for deres bo efter det er blevet mørkt.

Hvor længe lever en hvepsedronning?:

En hvepsedronning overlever kun et år. Hun udklækkes i efteråret sammen med omkring 1500 af sine søstre. Når hun har parret sig, går hun i hi over vintermånederne, og kommer så frem igen til foråret, hvor hun er klar til at skabe en ny koloni. Det er dog kun en lille af del af de overvintrende dronningehvepse, der overlever vinteren. Når hun har startet sin nye koloni, og udklækket nogle få arbejdere, bruger hun resten af sit liv som en æglægningsmaskine. Mod slutningen af sommeren eller i det tidlige efterår, hvor boet er ved at være ved sin naturlige ende, vil dronningen lægge specielle æg, der kan blive til nye dronningehvepse, der starter processen en gang mere til næste år.

Hvor mange hvepse kan der være i et hvepsebo?:

Et hvepsebo kan indeholde op til 5.000 - 10.000 hvepse.

Hvordan ser en hvepsedronning ud?:

Hvepsedronningen er en smule større end den almindelige arbejdshveps, men ellers ligner den en almindelig hveps i udseende. Det er dog sjældent, at du ser hvepsedronningen udenfor boet, ud over i foråret og i slutningen af sommeren, da det er her hvepsedronninger vil lede efter nye steder at lave en koloni eller overvintre. Folk har tit problemer med, at disse ”større” hvepse kommer ind i deres hjem i det sene efterår, hvor temperaturen falder. Dette vil tit være dronninger, der leder efter et varmt sted at overvintre.

Er hvepselarver farlige?:

Hvepselarver er ikke farlige, de kan hverken stikke eller flyve. De ligner maddiker, og kan ikke bevæge sig uden for sin celle i hvepseboet. Selv hvis de skulle falde ud af hvepseboet, vil de ikke være i stand til at bevæge sig på samme måde som maddiker kan.

Hvor langt tid lever hvepse?:

Hvepse kolonier starter oftest i foråret omkring april, hvepsene vil så være i live til slutningen af efteråret, hvor alle arbejder hvepse vil dø ud på grund af de lave temperaturer. Man kan ikke helt præcist sige, hvornår alle hvepse vil være døde, da det afhænger meget af omgivelserne, hvepseboet befinder sig i, og hvor meget mad, der er tilgængeligt. Hvepsedronningen er den eneste, der lever et helt år igennem.

Hvad er forskellen på en hveps og en gedehams?:

Der er ingen forskel! Hvepse er fælles betegnelse på mange slags insekter (gedehamse, vejhvepse, gravehvepse, bladhvepse, snyltehvepse, galhvepse m.v.).  De sociale hvepse som bygger hvepsebo og ofte generer mennesker (almindelig gedehams, tysk gedehams, stor gedehams osv.) bør kaldes for gedehamse, men vi kalder dem for hvepse!

Vi har fået hushumle i trævæggen i soveværelset i vores sommerhus, de larmer, kradser og siger mærkelige lyde. Ødelægger de isolering eller træet ??

Ja, humlebier kan sagtens lave mærkelige lyd, men de ødelægger hverken isolering eller træet. De er meget
aktive i maj - juni, men boet går oftest til grunde allerede i starten af juli.

Hvordan laver hvepsene deres bo?:

Hvepsene laver deres bo ved at opløse dødt træ med deres spyt, hvilket de så flyver hjem til, hvor de bygger boet. Her bruger de det opløste træ som en slags cement, der størkner efter et stykke tid, hvilket der så vil opbygge væggene af boet. Oftest vil træet komme fra gamle hegnspæle, men det kan også komme fra gamle havemøbler, træskure og lignende.

Er et hvepsebo altid kugleformet?

Det er faktisk sjældent, at hvepseboet vil være kugleformet, som man ser på mange billeder og video. Det er kun frit hængende hvepseboer der er fodboldformede. Et hvepsebo der er bygget inde i hulrum eller under udhænget af tag på et hus kan være næsten fladt.

Er et bistik mindre farlig end et hvepsestik?

Nej, det er ikke korrekt. Et hvepsestik indeholder faktisk mindre gift end et bistik. .