Muldvarp

Hvepse, bier og murbier:

Pris på bekæmpelse
Hvepse
Hvepsebo
Hvepsestik
Hvepse: danske arter
Bekæmpelse af hvepse
Murbier
Bisværm

 

Stor gedehams (hveps) er et røvdyr, som dræber mange insekter

Hvepse kan være meget irriterende i august - september, når de forlader hvepsebo

Larver af hvepse

Rød gedehams (hveps)

Almindelige gedehams (hveps) på et blad

Et hvepsebo af stor gedehams fra Terry Prouts samling af hvepsebo

 

Bekæmpelse af hvepse og murbier for både private og virksomheder siden 2007

Bekæmpelse af hvepse, bier, jordbier, murbier, humlebier: priser

Ydelse

Postnumre

Pris

(inkl. moms)

Fjernelse af hvepse, hvepsebo, hvepse i jord, humlebibo, bisværme

Hvepsebo med hvepse

8000  -  8369

8380  -  8399

8501  -  8549

850 kr.*

8370  -  8379

8400  -  8500

8550  -  8990

950 kr.*

Tillæg for flere hvepsebo (per stk.)

 8000  -  8990

100 kr.

Hurtig udrykningstillæg

8000  -  8990

250 kr.

Bekæmpelse af murbier / jordbier, engangsbehandling

8000  -  8990

1200 kr.

Bekæmpelse af murbier / jordbier, garantitillæg (gælder kalenderår)

8000  -  8990

300 kr.

Afhentning af frithængende bisværm

Aarhus /Odder kommuner

gratis efter aftale

Find flere varer til gør-det-selv bekæmpelse af hvepse i vores internetbutik

* Prisen forudsætter at hvepseboet (biboet) er fundet og hvis der er tale om 2 hvepsebo, ligger de på kort afstand fra hinanden.

Prisen er alt inklusiv og med garanti for det pågældende hvepsebo.

 

Bestil via e-mail eller telefon.

Husk at angive kontaktinformation (navn, adresse, telefon, e-mail).

Tlf. 20 34 03 34 (alle dage til kl. 22:00)

E-mail: svend@hvepsefjerner.dk

Betalingen skal ske kontant eller via MobilePay ved fjernelsen. 

Vi kører typisk om aften og vi kører i weekend.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere og biller
Mosegris
Muldvarp
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben
Væggelus
Ukudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Hvepse æder ofte overmodne frugter

Hvepsefjerner Svend Sørensen gør sig klar til bekæmpelse af hvepse

Viste du at:

- Under specielt gunstige forhold kan der være op til 1000 hvepseboer per kvadratkilometer, dvs. op til 5.000.000 hvepse per kvadratkilometer!

- Stor gedehams (Vespa Crabo) trods dens størrelse er ret fredelig, og stikker ikke så ofte som man skulle tror. De almindelige hvepse (Paravespula Vulgaris) er meget mere aggressive.

- Hvepsestik kan give anledning til en meget voldsom allergisk reaktion, der uden omgående lægebehandling kan føre til døden. Den almindelige hveps kan udnævnes til Danmarks farligste dyr, fordi det forårsager flest dødsfald.

- Bier er tiltrukket af lyse farver og dufte. Har du har grund til at tror at du allergisk for bistik eller hvepsestik, så må du hellere lade vær med at forvirre bierne, så de tror du er en blomst. Risiko for at få et bistik er større, hvis man går med meget parfume, lyse farver og tøj med blomster-print på.

- Den stor gedehams kan flyve omkring 22 km/t eller 6 m i sekundet.

- Danske humlebier er generelt ret fredelige, men hushumle kan betegnes som den mest aggressive art. De går straks til angreb ved forstyrrelse af boet, som de anlægger oftest i stråtage, i isolering på lofter og tage, i gamle fuglereder og i fuglekasser.

- For at holde sig i luften slår en sten humlebi 200 gange per sekund med sine vinger.

- Nogle bier besøger mere end 2000 blomster om 2 dagen.

- Der findes en homøopatisk medicin "Vespa Crabo", som produceres på basis af den store gedehams gift. Efter sigende, skulle medicinen være god imod allergiske reaktioner på insektstik og andre hudproblemer, som bylder, kløe, hævelse, gigt, men også i forbindelse med forskellige forstyrrelser af det kvindelige reproduktive system, såsom menstruationssmerter, kvalme og præmenstruelle depressioner.

- Hos hvepsene er det kun hunner der stikker. Hannerne mangler brodden og kan derfor ikke stikke.

- Humlebier er værdifulde bestøvere, da de også besøger blomster i dårligt vejr, hvor honningbier holder sig inde i deres boer.

- Et hvepsebo kan indeholde 5 - 6000 hvepse, så 'gør-det-selv' bekæmpelse af hvepsebo kan sagtens blive til en meget farlig opgave.

- Hvepsenes samfund er kun enårigt og grundlægges på ny hvert forår af befrugtede dronninger, der har overvintret. Hvepsene bygger genbruger aldrig et gammelt hvepsebo, så fjernelse af hvepsebo om vinteren har kun kosmetisk betydning, og bekæmpelse af hvepse i oktober - november gør kun mening hvis de er meget generende.

- En hvepse dronning kan lægge op til 25.000 æg i løbet af en sæson.

- Hvepsedronninger er meget lidt tilbøjelige til at stikke. Hvepseboet forsvares derimod meget aggressivt af arbejderne.

- Hvepse, der har forvildet sig ind i huset, vil kun i sjældne tilfælde stikke. De søger bare mod lys og prøver at komme ud så snart de kan.

- De ældste hvepse er mere aggressive. De fungerer normalt som vagter ved hvepseboet, og er mere tilbøjelige til at bruge deres giftbrod med det, der forstyrrer dem eller udgør fare for hvepseboet.

- Honningbien er Danmarks talrigeste husdyr. Bestanden er opgjort til seks milliarder bier.

- Terry Prout fra Oklahoma har været fascineret af hvepse og hvepsebo i mere end 25 år. Han har flere end 100 store hvepsebo i sin samling. De fleste hvepseboer er købt online, og de kostede ham fra $10 til $200. Det største hvepsebo i hans samling måler 111 cm.

- Den største af de sociale hvepse i verden er Japansk kæmpe gedehams (Vespa mandarinia). Arbejderne er 27 - 45 mm, og hvepsedronning kan blive op til 55 mm lang. At blive stukket af den japanske kæmpe gedehams er yderst smertefuldt og kræver hospitalsbehandling. I gennemsnit dør der hvert år 40 mennesker af anafylaktisk (allergisk) shock efter at være blevet stukket, hvilket gør den japanske kæmpe hveps til det mest dødelige dyr i Japan (giftige slanger dræber 5 - 10 mennesker hvert år).

- I det sydøstlige USA, hvor hvepsebo af den lokale hveps (Vespula squamosa) ikke går til grunde om vinteren, kan et hvepsekoloni indeholde op til 100.000 voksne hvepse.

- I følge Guinness rekordbog, blev verdens største hvepsebo fundet på en gård ved Waimaukau, New Zealand, i april 1963. Det var placeret i et træ, var 3,7 m høj og målte 1,75 m i diameter og ca. 5,5 m i omkreds. Hvepseboet var formentlig bygget af den tyske hveps (Vespula germanica).

- Den største samling af hvepsebo har American Museum of Natural History i NY. Museums kollektion  rummer flere end 1.200 hvepsebo.

- I juli 2011 byggede 3 natur entusiaster Lloyd Buck, Matt Thompson og James Cooper et stort hvepsebo foran American Museum of Natural History i NY. Hvepseboet blev bygget som en del af National Geographic WILD serie ” Live Like an Animal" (" Lev som et dyr "). Hvepse bygger deres bo af træ fibre blandet med deres spyt, så det bliver til en slags papmaché. De 3 entusiaster valgte et materiale som bedst kunne afløse det: nemlig almindelig pap. Ud over at konstruere hvepseboet og skalere det til menneskelig størrelse, skulle de 3 menneskelige hvepse også bo i det i 24 timer, spise, arbejde, og sove i hvepseboet som ’ægte’ hvepse.

- En bidronning kan om sommeren lægge op til 3.000 æg i døgnet. En bisamfund kan indeholde op til 60.000 bier med kun en dronning. og i en kort periode op til 1.000 droner.

- En bidronning parrer sig  kun en gang, ca. en uge efter klækning. Bisamfund breder sig ved, at den gamle dronning forlader boet med en sværm, mens en nyudklækket dronning overtager det gamle bo.

- Svirrefluer undgår mange fjerner, fordi deres farver er gule og sorte ligesom hos bier og hvepse. Fjenderne 'tror', at svirrefluerne er farlige og kan stikke.

- Danmarks mest almindelige hvepsearter almindelige gedehams (Paravespula vulgaris) og tysk gedehams (Vespula germanica) hører oprindeligt til Europa, men træffes i dag over hele verden, inkl. Nord og Syd Amerika, Kina, Australien, New Zealand. I New Zealand betragtes de som alvorlige skadedyr, da de udnytter de samme foderkilder som tuede endemiske insekter.

- Førhen blev humlebirederne ofte søgt som en god kilde til vildhonning

- Humlebier behøver kun 5-6° for at være aktive, og kan derfor ses ude allerede i marts.

- Bier efterlader deres brod i offeret. Det er vigtigt, at man fjerner brodden hurtigst muligt med f.eks. en negl.