Muldvarp

Hvepse, bier og murbier:

Pris på bekæmpelse
Bekæmpelse af hvepse
Hvepsebo
Bisværm
Murbier
Hvepse
Hvepsestik
Apifobi
Hvepse: danske arter
Vidste du at?

 

Stor gedehams (hveps) er et røvdyr, som dræber mange insekter

Rød gedehams (hveps)

Almindelige gedehams (hveps) på et blad

Et hvepsebo af stor gedehams fra Terry Prouts samling af hvepsebo

Bekæmpelse af hvepse og murbier for både private og virksomheder siden 2007

Bekæmpelse af hvepse, bier, jordbier, murbier, humlebier: priser

Ydelse

Postnumre

Pris

(inkl. moms)

Fjernelse af hvepse, hvepsebo, hvepse i jord, humlebibo, bisværme

Hvepsebo med hvepse

8000  -  8369

8380  -  8399

8501  -  8549

850 kr.*

8370  -  8379

8400  -  8500

8550  -  8990

950 kr.*

Tillæg for flere hvepsebo (per stk.)

 8000  -  8990

100 kr.

Hurtig udrykningstillæg

8000  -  8990

250 kr.

Bekæmpelse af murbier / jordbier, engangsbehandling

8000  -  8990

1200 kr.

Bekæmpelse af murbier / jordbier, garantitillæg (gælder kalenderår)

8000  -  8990

300 kr.

Afhentning af frithængende bisværm

Aarhus /Odder kommuner

gratis efter aftale

Find flere varer til gør-det-selv bekæmpelse af hvepse i vores internetbutik

* Prisen forudsætter at hvepseboet (biboet) er fundet og hvis der er tale om 2 hvepsebo, ligger de på kort afstand fra hinanden.

Prisen er alt inklusiv og med garanti for det pågældende hvepsebo.

 

Bestil via e-mail eller telefon.

Husk at angive kontaktinformation (navn, adresse, telefon, e-mail).

Tlf. 20 34 03 34 (alle dage til kl. 22:00)

E-mail: svend@hvepsefjerner.dk

Betalingen skal ske kontant eller via MobilePay ved fjernelsen. 

Vi kører typisk om aften og vi kører i weekend.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere og biller
Mosegris
Muldvarp
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben
Væggelus
Ukudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Hvepsefjerner.dk på Facebook

Hvepsefjerner.dk på Youtube

FAQ om hvepse og bier

Hvornår er det sidste tidspunkt på året hvor du har fjernet et aktivt hvepsebo?

Sidst i november.

Hver eneste dag finder jeg 1-2 hvepse inde i huset, oftest i stuen eller på soveværelset. Hvad kan jeg gøre ved det?

Højst sandsynligt har du et hvepsebo i huset, fx på loftet eller under udhængsbrædder. Prøv lige at gå rund om huset i godt vejr og se efter et sted hvor hvepsene flyver ind. Hvis du mener at hvepsene er generende, kan du tilkalde et professionelt skadedyrsbekæmper, som vil bekæmpe boet. Alternativt kan du nemt fange forvildede hvepse inde i huset med fx elektrisk insektsuger, og så enten slippe dem fri i naturen eller aflive bagefter.

Hvad er forskel på jordhvepse og jordbier? Hvorfor koster det mere at fjerne jordbier?

Hvepse er sociale insekter og bygger et fælles hvepsebo under jorden, typisk med en indgang. Jordbier hører til enlige bier. Selv om de bor i kolonier, bygger hver eneste bi sit eget bo med sin egen engang. Det tager meget længere tid for os at behandle en koloni af jorbier end at behandle et hvepsebo under jorden.

Hvor lang tid vil det tage et hvepsebo at dø ud efter I har bekæmpet det?:

Hvis et hvepsebo er blevet fjernet helt, så kan det ske at der er et par hvepse tilbage, der flyver rund om det sted hvor boet sad. De forsvinder normalt i løbet af et par timer. Hvis hvepseboet var svært tilgængeligt og er blevet behandlet med gift, skal giften få lov til at virke. Det plejer det ikke at tage mere end 1 -2 døgn, at alle hvepsene er forsvundet. Sker det ikke, så kommer vi selvfølgelig igen og genbehandler boet.

Er I i stand til at bekæmpe et hvepsebo, hvis det sidder under udhængsbrædder?:

Ja, det kan vi sagtens. 

Der er en livlig trafik af hvepse der flyver ind under en tagsten/inddækning øverst i højre hjørne af skråvinduet. Vi er ret overbeviste om at der er et bo, men vi har ikke "fundet" det. Vi er jo lidt nervøse for at udgifterne løber løbsk når vi ikke kan pege på selve boet.:

Bekæmpelse af hvepseboet vil ikke koste Jer ekstra, selv om man ikke kan se selve boet.

Jeg har et hvepsebo i hulmur og kan se hvepse komme ind og ud gennem et lille hul. Kan jeg bekæmpe dem ved at stoppe hullet til?

Nej, et hvepsebo i hulmuren må aldrig bekæmpes på den måde! Hvepsene vil søge en anden vej ud og der er en stor risiko for at de kommer ind i huset. Vi blev mange gange nødt til at udføre hvepsebekæmpelse inde i stuen eller på soveværelset efter den slags gør-det-selv 'bekæmpelse'.   

Når I fjerner et hvepsebo helt, hvad gør I så med det?:

Hvis det er muligt, kører vi hvepseboet ud i skoven og genudsætter hvepsene. De er nyttedyr og hører til den danske natur.

Er det altid om aften at I fjerner et hvepsebo?

Med de professionelle midler vi bruger, kan vi udføre en effektiv bekæmpe af et hvepsebo både om aften, men også midt på dagen eller tidligt om morgen.

Naturguiden kalder hvepse for Danmarks farligste dyr. Er bier lige så farlige?:

Bistik kan være lige så farlig for en overfølsom person som hvepsestik. Honningbier er oftest mindre aggressive end hvepse, men alle der har været angrebet af en sværm af bier, vil vidne om, at det er en skræmmende oplevelse.  Humlebier og enlige bier stikker yderst sjældent. Over 100 bistik eller hvepsestik vil nødvendigvis ikke dræbe dig. Dog kan et bistik dræbe en person der er meget allergisk over for bigift eller hvepsegift.

Jeg tror at jeg er allergisk over for hvepsestik.

Det kan man ikke vide på forhånd. Alle mennesker vil få rødme og hævelse som reaktion på et hvepsestik eller bistik, men det betyder ikke at de har allergi over for insektgift. I følge en amerikansk undersøgelse, kun 3 % af voksne mennesker får alvorlige allergiske reaktioner, hvis de bliver stukket af en bi eller en hveps, og kun 1 % børn.

Jeg har hvepse der kommer ind både af fronten og bagsiden af mit hus, er der så to hvepsebo?:

Det er med stor sandsynlighed to hvepsebo. Det er kun, hvis de to steder hvepsene kommer ind er under en halv meter fra hinanden, at det kunne være et hvepsebo.

Kommer hvepse tilbage til samme sted næste år?:

Hvepse vil normalt ikke komme tilbage til det samme sted år efter år, dog kan loftrum, tage eller lignende blive foretrukket igen, som det bedste sted, hvor de kan lave et nyt hvepsebo. Nogle folk siger til os ”at vi får hvepse hvert år”. Hvis du får hvepse hvert år, kan det være en god ide, at du tjekker dit tag og loftrum. Er det udsat for direkte sollys hele dagen? Hvepse elsker nemlig at bygge et bo i varme områder. Har dit loft mange huller og revner, som hvepse kan bruge som indgange? Er der massere af gammelt træ i nærheden, som hvepse kan bruge som byggematerialer? Om der er en fødekilde eller vand i nærheden kan også spille en afgørende faktor om, de kommer tilbage til samme område.

Hvor lang tid bliver et hvepsebo benyttet?:

Hvepsebo vil kun blive benyttet i en sæson, denne sæson starter i foråret omkring april og slutter i efteråret eller starten af vinteren. Det vil variere fra bo til bo, alt efter dens lokalitet og forhold. Et hvepsebo vil aldrig blive genbrugt, når den har været brugt i en sæson.

Hvad ville der ske, hvis jeg slog et hvepsebo ned?:

Hvis du skulle slå et hvepsebo ned, før den er blevet behandlet med en speciel insektgift eller insektpudder, er det ikke sikkert, at en professionel skadedyrs bekæmper vil komme ud og rydde op for dig. Hvepsene vil nemlig ikke bare flyve væk og forsvinde, da de ikke har andre steder at tage hen. Det er derfor også vigtigt, at du holder god afstand til området, da hvepse også vil være utroligt aggressive i det første lange stykke tid. Det mest sandsynlige, der vil ske er, at hvepse nok vil starte med at genopbygge boet samme sted, eller direkte oveni det ødelagte bo.

Hvad er forskellen mellem en hveps og en stor gedehams?:

Ud over størrelsesforskellen, hvor stor gedehams er meget større end den almindelige hveps, er deres livscyklus nogenlunde den samme. Dog vil gedehamsen nogle gange være ude om natten, hvilken den almindelige hveps ikke vil være. Både bo der lavet af gedehams og hvepse er lavet af det samme materiale, men normalt vil gedehamsens bo være større og have mindre beboere end hvepsens.

Sover hvepse om natten?:

Som vi ved af, så sover hvepsen ikke. Men de vil ikke flyve ud af boet, når det er mørkt. De forsætter i stedet med at vedligeholde boet og pleje deres afkom ind i natten. Store gedehamse har dog aktiviteter uden for deres bo om natten, og kan blive set flyve uden for deres bo efter det er blevet mørkt.

Hvor længe lever en hvepsedronning?:

En hvepsedronning overlever kun et år. Hun udklækkes i efteråret sammen med omkring 1500 af sine søstre. Når hun har parret sig, går hun i hi over vintermånederne, og kommer så frem igen til foråret, hvor hun er klar til at skabe en ny koloni. Det er dog kun en lille af del af de overvintrende dronningehvepse, der overlever vinteren. Når hun har startet sin nye koloni, og udklækket nogle få arbejdere, bruger hun resten af sit liv som en æglægningsmaskine. Mod slutningen af sommeren eller i det tidlige efterår, hvor boet er ved at være ved sin naturlige ende, vil dronningen lægge specielle æg, der kan blive til nye dronningehvepse, der starter processen en gang mere til næste år.

Hvor mange hvepse kan der være i et hvepsebo?:

Et hvepsebo kan indeholde op til 5.000 - 10.000 hvepse.

Hvornår er det bedste tidspunkt at fjerne et gammelt hvepsebo?

De fleste hvepseboer går til grunde i august - september måned, men vi har også set aktive hvepseboer i oktober - november. Det er absolut ufarligt at fjerne et gammelt hvepsebo i december - marts måned.

Hvordan ser en hvepsedronning ud?:

Hvepsedronningen er en smule større end den almindelige arbejdshveps, men ellers ligner den en almindelig hveps i udseende. Det er dog sjældent, at du ser hvepsedronningen udenfor boet, ud over i foråret og i slutningen af sommeren, da det er her hvepsedronninger vil lede efter nye steder at lave en koloni eller overvintre. Folk har tit problemer med, at disse ”større” hvepse kommer ind i deres hjem i det sene efterår, hvor temperaturen falder. Dette vil tit være dronninger, der leder efter et varmt sted at overvintre.

Er hvepselarver farlige?:

Hvepselarver er ikke farlige, de kan hverken stikke eller flyve. De ligner maddiker, og kan ikke bevæge sig uden for sin celle i hvepseboet. Selv hvis de skulle falde ud af hvepseboet, vil de ikke være i stand til at bevæge sig på samme måde som maddiker kan.

Hvor langt tid lever hvepse?:

Hvepse kolonier starter oftest i foråret omkring april, hvepsene vil så være i live til slutningen af efteråret, hvor alle arbejder hvepse vil dø ud på grund af de lave temperaturer. Man kan ikke helt præcist sige, hvornår alle hvepse vil være døde, da det afhænger meget af omgivelserne, hvepseboet befinder sig i, og hvor meget mad, der er tilgængeligt. Hvepsedronningen er den eneste, der lever et helt år igennem.

Hvad er forskellen på en hveps og en gedehams?:

Der er ingen forskel! Hvepse er fælles betegnelse på mange slags insekter (gedehamse, vejhvepse, gravehvepse, bladhvepse, snyltehvepse, galhvepse m.v.).  De sociale hvepse som bygger hvepsebo og ofte generer mennesker (almindelig gedehams, tysk gedehams, stor gedehams osv.) bør kaldes for gedehamse, men vi kalder dem for hvepse!

Vi har fået hushumle i trævæggen i soveværelset i vores sommerhus, de larmer, kradser og siger mærkelige lyde. Ødelægger de isolering eller træet ??

Ja, humlebier kan sagtens lave mærkelige lyd, men de ødelægger hverken isolering eller træet. De er meget
aktive i maj - juni, men boet går oftest til grunde allerede i starten af juli.

Hvordan laver hvepsene deres bo?:

Hvepsene laver deres bo ved at opløse dødt træ med deres spyt, hvilket de så flyver hjem til, hvor de bygger boet. Her bruger de det opløste træ som en slags cement, der størkner efter et stykke tid, hvilket der så vil opbygge væggene af boet. Oftest vil træet komme fra gamle hegnspæle, men det kan også komme fra gamle havemøbler, træskure og lignende.

Er et hvepsebo altid kugleformet?

Det er faktisk sjældent, at hvepseboet vil være kugleformet, som man ser på mange billeder og video. Det er kun frit hængende hvepseboer der er fodboldformede. Et hvepsebo der er bygget inde i hulrum eller under udhænget af tag på et hus kan være næsten fladt.

Er et bistik mindre farlig end et hvepsestik?

Nej, det er ikke korrekt. Et hvepsestik indeholder faktisk mindre gift end et bistik.

Kan man dø af hvepsestik, selv om man ikke er allergisk?

Ja, det kan man godt. 30 hvepsestik kan være dødsfarlig for de fleste mennesker.

Hvis jeg kan se hvepse, der flyver ind under mit tag, har jeg så et hvepsebo?:

Ja, hvis du ser hvepse flyve eller kravle ind under tagplader eller ind i ventilationssystemer i sommermånederne, er det beviser på, at hvepse har lavet et hvepsebo tæt ved stedet, hvor du ser dem kravle ind.

Er der en måde, vi kan forebygge hvepsebo, så vi ikke får det i fremtiden?:

Nej, når en dronning vågner fra sin vinterhi, vil de søge efter passende steder, hvor de kan bygge sit bo, og hvis hun først har valgt at dit hjem er et godt sted at lave sin koloni, er der ikke meget du kan gøre, da det er næsten umuligt at forsegle alle indgange, de nu måtte bruge.

Jeg har hørt at folk der er bange af hvepse, har også en større risiko for at blive stukket. Kan det passe?:

Ja, det kan faktisk godt passe. Mennesker som er bange for hvepse, vil udånde mere kuldioxid og udskille mere sved, når de ser en hveps, og det vil tiltrække hvepse. Bliver men endnu mere nervøs og begynder at slå efter hvepse, så følger hvepsene sig truet, bliver mere aggressive og kan sagtens finde på at stikke.

Hvad sker der med et hvepsebo, hvis man ikke kan fjerner det?:

Når først hvepsene har forladt hvepseboet (normalt i september - oktober) og boet er døet ud, vil det ikke tage lang tid før det tørrer ind. Det er sikkert at efterlade det sådan, da hvepse aldrig vil genbruge et gammelt bo, og det er også sikkert at fjerne det.

Jeg har fundet en stor hveps i mit hus, og jeg tror at jeg har et hvepsebo?:

Dette betyder nødvendigvis ikke, at der er et hvepsebo i nærheden, det kan nemlig bare være en ”enlig hvepsedronning”. I slutningen af april og tidligt i maj vil dronningehvepsene vågne fra deres vinterhi, hvor de her ofte vil finde ind i folks soveværelser og overetager, da de bliver tiltrukket af lyset i rummene.

Jeg har en sværm af hvepse i min skorsten og hundredvis af dem flyver rundt i stue:

Det er højst sandsynligt, at disse ikke er hvepse, men i stedet honningbier, da hvepse ikke vil sværme på denne måde. Men bier vil ikke bygge et bo i en skorsten, der ikke er blokeret, da bierne ikke kan lide det, når der er træk igennem skorstenen. Bierne vil oftest flyve videre for at finde et andet sted, de kan lave et permanent bo. Når bierne er fløjet videre, kan du åbne vinduer og støvsug alle døde bier op. Hvis bierne ikke er væk i løbet af 1 døgn, bliver du nødt til at tilkalde et professionelt skadedyrbekæmpelsesfirma. Det er temmelig usandsynligt at en almindelige biavler eller en skorstensfejer vil påtage sig opgaven. 

Jeg har en vedbend busk og en hængepil, og der er flere dusin af hvepse omkring dem, er der så et hvepsebo i dem?:

Det er ikke sikkert, at der er et hvepsebo i dem, da hvepsene bare kan være på jagt efter andre insekter i planten, fx bladlus. Men hvis hvepsene flyver ind et bestemt sted under busken eller træet, så kan der kan der godt være et hvepsebo i busken eller oppe i træet.

Kan et hvepsebo bekæmpes med benzin?:

Vi anbefaler ikke denne metode, da den er både farlig og usikker. Der findes flere slags insektgifte, som er betydeligt mere effektive og skånsomme for miljøet. Prøv fx vores hvepsespray med en meget kraftig dyse, som kan bruges på op til 1,5 m afstand.

Jeg har hørt at fluegift også kan bruges mod hvepse, er det rigtigt?:

Ja, det er fuldstændig korrekt. Vi bruger selv Flue Chok til professionel bekæmpelse af hvepse.

Jeg vil høre om det vil være nødvendigt at fjerne et humlebibo.:

Det er slet ikke nødvendigt at fjerne et humlebibo. Humlebier er meget fredelige, stikker yderst sjældent og ødelægger hverken murværk eller isolering. Humlebiboet går i opløsning meget tidlige end hvepseboet, normalt allerede i slutningen af juli - starten af august.

Jeg har et hvepsebo, skal jeg henvende mig til kommunen for at få det fjernet?

Det hjælper ikke at anmelde et hvepsebo til kommunen. Bekæmpelse af hvepse er ikke en opgave for kommunen.

Jeg fandt 6 hvepseboer på loftet af mit hus. Er det farligt at fjerne dem?

Det er ikke farligt at fjerne gamle forladte hvepseboer. Man skal lige sikre sig at der ikke er nogle hvepse tilbage i et af dem. Hvis hvepsene flyver stadig til og fra hvepseboet, så skal de bekæmpes inden man fjerner boet.  

Jeg har hørt at man kan brænde et hvepsebo?

Det er ikke en god ide at sætte ild til hvepseboet med hverken gasbrænder eller benzin, da det er meget farligt. Denne metode kan kun anvendes til et frit hængende hvepsebo, og der findes betydeligt mindre farlige metoder for at fjerne et frit hængende hvepsebo end denne.

Jeg tror jeg har et hvepsebo, men jeg kan ikke finde det?

Det er ikke altid nemt at lokalisere hvepseboet. Hvepsene kan bygge boet mange forskellige steder: under tagudhæng, i en busk, oppe på loftet, i et gammelt musehul i jorden, i et cykelskur, i en kompostbeholder, i en træstump, i en fugleredekasse m.v. Det kan også være at det er din nabo der har et hvepsebo, og hvepsene kommer bare i din have for at finde føde.

Er der nogen forskel mellem et almindeligt hvepsebo og et bo af en stor gedehams?

Stor gedehams bo kan være lidt større og have et større indgangshul, og så har vi aldrig set at en stor gedehams bygger sit bo under jorden. Men ellers er der ret meget forskel.

Jeg har hørt at hvepse ikke er farlige om natten?

Hvepse sover aldrig! Almindelige hvepse flyver ikke om natten, men de udfører vedligeholdelses arbejde i hvepseboet o.l. Stor gedehams er aktiv døgnet rundt og flyver også om natten!

Kan jeg lade være med at bekæmpe et hvepsebo?

Ja, selvfølgelig kan du det. Hvepsene skal kun bekæmpes hvis de er generende, eller hvis et eller flere  familiemedlemmer er allergisk over for bigift / hvepsegift.

Et kunstigt hvepsebo: virker det?

Både ja og nej. Når en hvepsedronning prøver at finde et sted til at bygge et nyt hvepsebo om foråret, vil den sikre sig at der er føde nok til dens kommende familie. Hvis der hænger et par kunstige hvepseboer rundt omkring, så vil hvepsedronning måske 'tro' at der vil være for lidt føde om sommeren og vælger et andet sted til hvepseboet. Men der er ikke 100% garanti for det. Flere siger at det også gør mening at hænge et kunstigt hvepsebo op i august - september måned, fx på terrassen e.l., da det vil sende det samme signal til hvepse: der er allerede mange hvepse her, prøv at finde et andet sted til fouragering.

Jeg ser ofte hvepse der flyver ind i min kompostbeholder. Hvad gør de der?

Højst sandsynligt, har hvepsene bygget et hvepsebo i kompostbeholderen. Det er ikke så sjældent at de gør det.

Vi har fået nogle murbier som flyver ind og ud af væggen. Vi er allerede blevet stukket et par gange. Kan I fjerne dem?

Ja, det kan vi godt. Men højst sandsynligt er der tale om hvepse, og ikke murbier. Murbier er ikke aggressive og stikker meget sjældent.

Min hund snapper efter bier. Er det farligt?

Højst sandsynligt vil den på et eller andet tidspunkt få et stik. Et enkelt stik er ikke farligt for de fleste hunde (reaktionen af selvfølgelig afhængig af hundens størrelse og vægt, men jeg har aldrig hørt om en hund som død af et enkelt bistik). Jeg er selv en biavler og har 2 hunde, en schæfer og en gravhund, og begge blev stukket af bier. Schæferhunden snapper stadig efter dem en gang imellem, da den synes det er sjovt at slå en bi ihjel uden selv at blive stukket. Gravhunden gør det ikke, men den er slet ikke bange for bierne og gå ofte meget tæt på bistaderne.

Jeg har et hvepsebo oppe under udhænget. Sent i aftes forsøgte jeg med at sprøjte Bayer spray op i sprækken. I dag er der ligeså meget aktivitet. Hvad skal jeg gøre?

Det er praktisk umuligt at bekæmpe et hvepsebo der sidder oppe under udhænget med en almindelig hvepsespray, det kræver professionelt udstyr. Vi anbefaler at du tilkalder et firma der specialiserer sig i hvepsebekæmpelse og har både den slags udstyr og erfaring i bekæmpelse af alle slags hvepsebo.

Jeg har en sværm af bier eller hvepse i haven, og de virker meget vrede. Fandt et skadedyrsfirma på nettet, men de vil ikke komme. De siger at man skal kontakte Falck eller politi. Kan det være rigtigt?

Ikke alle skadedyrsfirmaer vil fjerne en bisværm, da det kræver en speciel ekspertise. Vi afhenter gerne frithængende bisværme i Aarhus og Odder kommuner, men vil ikke gøre det i andre kommuner, da det sker ofte at en bisværm er fløjet videre inden man når at komme, og så har man spillet sin tid forgæves. Falck og politiet har 'sværmeliste', dvs. en liste over biavlere der bor i nærheden og vil evt. komme og afhente en bisværm.

Jeg har et hav af hvepse flyvende omkring et hul på ca. 5 cm i jorden. Jeg har de sidste par uger forsøgt med myre/flue gift, gasbrænder, højtryksrenser, 1 l benzin (fy fy). Uden held - de kommer blot tilbage. Kan I hjælpe?

Ja, det kan vi godt, og med garanti for at hvepsene bliver væk.

Er der nogle fugle der kan spiser bier og hvepse?

Jeg ser ofte en musvit ved mine bistader, der fanger en bi af gangen og flyver væk med den. Og den kommer igen og igen. Jeg tror at den kan også fange hvepse, men det er bare nemmere med bier.

Jeg har hørt at honningbier kan også være meget aggressive, lige som hvepse?

Det kan være spændende, når medierne skriver om ”dræberbier”. 'Dræberbi' er en krydsning mellem afrikanske honningbier og europæiske bier, den blev fremavlet i Brasilien og findes p.t. kun i Amerika, hvor den lever i naturen. Danske bier stikker kun, hvis de føler sig truet, eller hvis deres rede er i fare.