Hvepsefjerner.dk drives af Svend Erik Sørensen, en hobby-biavler med over 15 års erfaring. Hvepsefjerner.dk er en sidegren af ElverDan (CVR 30 39 34 57, Elverdalsvej 32, 8270 Højbjerg)

Vores andre hjemmesider er:

www.elverdan.dk - internetbutik med artikler for skadedyr, naturdyr og brugskunst til hus og have 

www.skadedyrene.dk - skadedyrsbekæmpelse, inkl. regulering af husmår, muldvarpe, mosegris, mus og rotter

www.elverhonning.dk - produktion af honning og bidronninger, artikler om honning og helse

www.honningland.dk - oversigt over biavlere som sælger deres honning direkte fra egen bigård, billeder af bier og blomster.

 

Vores interesse for natur og miljø gør også at vi kun foretager fjernelse af bier og hvepse under udvisning af størst mulig respekt og hensyn til omgivelserne, det vil også sige at fjernelsen foretages udelukkende manuelt fysisk og uden brug af gifte og andre miljøskadende midler.

Der kan dog være tilfælde hvor det kan være nødvendigt at bruge gifte, men dette vil kun ske efter nærmere aftale og giftene der kan komme på tale vil kun være almindelige håndkøbsgifte til insektbekæmpelse således at foretagelsen kun vil ske under størst mulig hensyntagen til omgivelserne. Vi bruger normalt ikke gifte til fjernelse af honningbier eller humlebier.

 

Biavler er en lidt sjov benævnelse: kalder man f.eks.  en mælkeproducent for koavler? Nej, vel. Så den rette betegnelse ville rettere være honningproducent. Men det gør nu ikke så meget fordi min indgangsvinkel til bierne har sin oprindelse i min interesse for natur og miljø, så honningen er en slags biprodukt deraf kan man med rette sige. Og bierne med deres uundværlige arbejde med bestøvning, for natur og miljø min hovedinteresse. Så biavler. Ja, alligevel!