Muldvarp

Hvepse, bier og murbier:

Pris på bekæmpelse
Bekæmpelse af hvepse
FAQ om hvepse
Hvepsebo
Bisværm
Murbier
Hvepse
Hvepsestik
Apifobi
Hvepse: danske arter
Vidste du at?

 

 

Bekæmpelse af hvepse og murbier for både private og virksomheder siden 2007

FAQ om hvepse og bier

Det kom en gigantisk hveps ind i mit sommerhus i går - er det en asiatisk hveps?

Højst sandsynligt er der tale om en hvepsedronning af en stor gedehams. Stor gedehams er den største hveps der findes i Europa, og dronningen kan være op til 35 - 40  mm lang.

Hvorfor laver hvepse bo på lofter?:

Der er mange grunde til, at hvepse og gedehamse laver deres bo på et loft i stedet for ude i naturen. Den første grund er, at det er tørt på et loft, men mere vigtigt, fordi det også er varmt. Hvepse skal som de fleste andre insekter bruge en varmekilde for at holde deres kropstemperatur oppe. Jo varmere det er, jo mere aktive bliver de. Den anden grund til, at mange hvepse bygger deres bo på loftet, er at de ofte nemt kan få adgang til loftet. Derudover er der også mørke og uforstyrret på loftet.

Hvor mange hvepse kan der komme ud af en hvepsekoloni?:
En gennemsnitlig hvepsekoloni kan på en sæson producere omkring 11.000-13.000 arbejderhvepse og 1.000-2.000 hvepsedronninger.

Sværmer hvepse?:

Normalt vil hvepse ikke sværme i store grupper, som bier ofte vil. De eneste tidspunkter hvepsene vil sværme på, er når deres bo bliver truet eller indgangen til boet er blevet blokeret, og hvepsene der har været ude og samle føde ind vil prøve og komme ind igen.

Hvis du skulle se noget der ligner en sværm af hvepse, er der god chance for, at det bare er honningbier, da honningbierne sværmer, når de skal finde et nyt sted, hvor de skal bo. Bierne vil ofte være samle i en stor klynge omkring dronningen på en gren, indtil de har fundet et nyt sted, hvor de kan bosætte sig.

Hvorfor stikker hvepse mennesker?:

Uprovokerede hvepseangreb er sjældne, en hveps vil normalt kun stikke i selvforsvar eller til at lamme dens bytte. Langt de fleste hvepsestik kommer af, at folk har prøvet at mase hvepsen, enten ved et uheld eller bevidst. Hvepse er tiltrukket til mad især fisk og sødedrikke. Så der er også mange folk der er blevet stukket, mens de spiser, fordi de ikke har set, at de har delt deres mad eller drikkevarer med en hveps, hvor hvepsen stikker for at undgå at blive slugt. Hvepse stikker også, hvis deres bo skulle blive truet. Skulle et hvepsebo blive forstyrret vil hvepsene flyve ud med en specifik vingefrekvens, som der får alle andre hvepse der hører lyden til at gå til angreb. Normalt vil hvepsene her angribe alt i en 7 meters radius af boet, specielt ting der bevæger sig.

Hvordan afskaffer jeg et hvepsebo?:

Det bedste råd er, at du søger professionel hjælp fra en skadedyrsbekæmper, der har erfaring med bekæmpelse af hvepse. Professionelle skadedyrsbekæmpere har alt det rigtige udstyr som er nødvendigt for at fjerne hvepsene.

Hvornår parrer sig hvepsedronninger: om foråret eller om efteråret?

Det sker i sensommer. 

Hver eneste dag finder jeg 1-2 hvepse inde i huset, oftest i stuen eller på soveværelset. Hvad kan jeg gøre ved det?

Højst sandsynligt har du et hvepsebo i huset, fx på loftet eller under udhængsbrædder. Prøv lige at gå rund om huset i godt vejr og se efter et sted hvor hvepsene flyver ind. Hvis du mener at hvepsene er generende, kan du tilkalde et professionelt skadedyrsbekæmper, som vil bekæmpe boet. Alternativt kan du nemt fange forvildede hvepse inde i huset med fx elektrisk insektsuger, og så enten slippe dem fri i naturen eller aflive bagefter.

Hvad er forskel på jordhvepse og jordbier? Hvorfor koster det mere at fjerne jordbier?

Hvepse er sociale insekter og bygger et fælles hvepsebo under jorden, typisk med en indgang. Jordbier hører til enlige bier. Selv om de bor i kolonier, bygger hver eneste bi sit eget bo med sin egen engang. Det tager meget længere tid for os at behandle en koloni af jorbier end at behandle et hvepsebo under jorden.

Hvor lang tid vil det tage et hvepsebo at dø ud efter I har bekæmpet det?:

Hvis et hvepsebo er blevet fjernet helt, så kan det ske at der er et par hvepse tilbage, der flyver rund om det sted hvor boet sad. De forsvinder normalt i løbet af et par timer. Hvis hvepseboet var svært tilgængeligt og er blevet behandlet med gift, skal giften få lov til at virke. Det plejer det ikke at tage mere end 1 -2 døgn, at alle hvepsene er forsvundet. Sker det ikke, så kommer vi selvfølgelig igen og genbehandler boet.

Er I i stand til at bekæmpe et hvepsebo, hvis det sidder under udhængsbrædder?:

Ja, det kan vi sagtens. 

Der er en livlig trafik af hvepse der flyver ind under en tagsten/inddækning øverst i højre hjørne af skråvinduet. Vi er ret overbeviste om at der er et bo, men vi har ikke "fundet" det. Vi er jo lidt nervøse for at udgifterne løber løbsk når vi ikke kan pege på selve boet.:

Bekæmpelse af hvepseboet vil ikke koste Jer ekstra, selv om man ikke kan se selve boet.

Jeg har et hvepsebo i hulmur og kan se hvepse komme ind og ud gennem et lille hul. Kan jeg bekæmpe dem ved at stoppe hullet til?

Nej, et hvepsebo i hulmuren må aldrig bekæmpes på den måde! Hvepsene vil søge en anden vej ud og der er en stor risiko for at de kommer ind i huset. Vi blev mange gange nødt til at udføre hvepsebekæmpelse inde i stuen eller på soveværelset efter den slags gør-det-selv 'bekæmpelse'.   

Når I fjerner et hvepsebo helt, hvad gør I så med det?:

Hvis det er muligt, kører vi hvepseboet ud i skoven og genudsætter hvepsene. De er nyttedyr og hører til den danske natur.

Er det altid om aften at I fjerner et hvepsebo?

Med de professionelle midler vi bruger, kan vi udføre en effektiv bekæmpe af et hvepsebo både om aften, men også midt på dagen eller tidligt om morgen.

Naturguiden kalder hvepse for Danmarks farligste dyr. Er bier lige så farlige?:

Bistik kan være lige så farlig for en overfølsom person som hvepsestik. Honningbier er oftest mindre aggressive end hvepse, men alle der har været angrebet af en sværm af bier, vil vidne om, at det er en skræmmende oplevelse.  Humlebier og enlige bier stikker yderst sjældent. Over 100 bistik eller hvepsestik vil nødvendigvis ikke dræbe dig. Dog kan et bistik dræbe en person der er meget allergisk over for bigift eller hvepsegift.

Jeg tror at jeg er allergisk over for hvepsestik.

Det kan man ikke vide på forhånd. Alle mennesker vil få rødme og hævelse som reaktion på et hvepsestik eller bistik, men det betyder ikke at de har allergi over for insektgift. I følge en amerikansk undersøgelse, kun 3 % af voksne mennesker får alvorlige allergiske reaktioner, hvis de bliver stukket af en bi eller en hveps, og kun 1 % børn.

Jeg har hvepse der kommer ind både af fronten og bagsiden af mit hus, er der så to hvepsebo?:

Det er med stor sandsynlighed to hvepsebo. Det er kun, hvis de to steder hvepsene kommer ind er under en halv meter fra hinanden, at det kunne være et hvepsebo.

Kommer hvepse tilbage til samme sted næste år?:

Hvepse vil normalt ikke komme tilbage til det samme sted år efter år, dog kan loftrum, tage eller lignende blive foretrukket igen, som det bedste sted, hvor de kan lave et nyt hvepsebo. Nogle folk siger til os ”at vi får hvepse hvert år”. Hvis du får hvepse hvert år, kan det være en god ide, at du tjekker dit tag og loftrum. Er det udsat for direkte sollys hele dagen? Hvepse elsker nemlig at bygge et bo i varme områder. Har dit loft mange huller og revner, som hvepse kan bruge som indgange? Er der massere af gammelt træ i nærheden, som hvepse kan bruge som byggematerialer? Om der er en fødekilde eller vand i nærheden kan også spille en afgørende faktor om, de kommer tilbage til samme område.

Hvor lang tid bliver et hvepsebo benyttet?:

Hvepsebo vil kun blive benyttet i en sæson, denne sæson starter i foråret omkring april og slutter i efteråret eller starten af vinteren. Det vil variere fra bo til bo, alt efter dens lokalitet og forhold. Et hvepsebo vil aldrig blive genbrugt, når den har været brugt i en sæson.

Hvad ville der ske, hvis jeg slog et hvepsebo ned?:

Hvis du skulle slå et hvepsebo ned, før den er blevet behandlet med en speciel insektgift eller insektpudder, er det ikke sikkert, at en professionel skadedyrs bekæmper vil komme ud og rydde op for dig. Hvepsene vil nemlig ikke bare flyve væk og forsvinde, da de ikke har andre steder at tage hen. Det er derfor også vigtigt, at du holder god afstand til området, da hvepse også vil være utroligt aggressive i det første lange stykke tid. Det mest sandsynlige, der vil ske er, at hvepse nok vil starte med at genopbygge boet samme sted, eller direkte oveni det ødelagte bo.

Hvad er forskellen mellem en hveps og en stor gedehams?:

Ud over størrelsesforskellen, hvor stor gedehams er meget større end den almindelige hveps, er deres livscyklus nogenlunde den samme. Dog vil gedehamsen nogle gange være ude om natten, hvilken den almindelige hveps ikke vil være. Både bo der lavet af gedehams og hvepse er lavet af det samme materiale, men normalt vil gedehamsens bo være større og have mindre beboere end hvepsens.

Sover hvepse om natten?:

Som vi ved af, så sover hvepsen ikke. Men de vil ikke flyve ud af boet, når det er mørkt. De forsætter i stedet med at vedligeholde boet og pleje deres afkom ind i natten. Store gedehamse har dog aktiviteter uden for deres bo om natten, og kan blive set flyve uden for deres bo efter det er blevet mørkt.

Hvor længe lever en hvepsedronning?:

En hvepsedronning overlever kun et år. Hun udklækkes i efteråret sammen med omkring 1500 af sine søstre. Når hun har parret sig, går hun i hi over vintermånederne, og kommer så frem igen til foråret, hvor hun er klar til at skabe en ny koloni. Det er dog kun en lille af del af de overvintrende dronningehvepse, der overlever vinteren. Når hun har startet sin nye koloni, og udklækket nogle få arbejdere, bruger hun resten af sit liv som en æglægningsmaskine. Mod slutningen af sommeren eller i det tidlige efterår, hvor boet er ved at være ved sin naturlige ende, vil dronningen lægge specielle æg, der kan blive til nye dronningehvepse, der starter processen en gang mere til næste år.

Hvordan ser en hvepsedronning ud?:

Hvepsedronningen er en smule større end den almindelige arbejdshveps, men ellers ligner den en almindelig hveps i udseende. Det er dog sjældent, at du ser hvepsedronningen udenfor boet, ud over i foråret og i slutningen af sommeren, da det er her hvepsedronninger vil lede efter nye steder at lave en koloni eller overvintre. Folk har tit problemer med, at disse ”større” hvepse kommer ind i deres hjem i det sene efterår, hvor temperaturen falder. Dette vil tit være dronninger, der leder efter et varmt sted at overvintre.

Er hvepselarver farlige?:

Hvepselarver er ikke farlige, de kan hverken stikke eller flyve. De ligner maddiker, og kan ikke bevæge sig uden for sin celle i hvepseboet. Selv hvis de skulle falde ud af hvepseboet, vil de ikke være i stand til at bevæge sig på samme måde som maddiker kan.

Hvor langt tid lever hvepse?:

Hvepse kolonier starter oftest i foråret omkring april, hvepsene vil så være i live til slutningen af efteråret, hvor alle arbejder hvepse vil dø ud på grund af de lave temperaturer. Man kan ikke helt præcist sige, hvornår alle hvepse vil være døde, da det afhænger meget af omgivelserne, hvepseboet befinder sig i, og hvor meget mad, der er tilgængeligt. Hvepsedronningen er den eneste, der lever et helt år igennem.

Hvad er forskellen på en hveps og en gedehams?:

Der er ingen forskel! Hvepse er fælles betegnelse på mange slags insekter (gedehamse, vejhvepse, gravehvepse, bladhvepse, snyltehvepse, galhvepse m.v.).  De sociale hvepse som bygger hvepsebo og ofte generer mennesker (almindelig gedehams, tysk gedehams, stor gedehams osv.) bør kaldes for gedehamse, men vi kalder dem for hvepse!

Vi har fået hushumle i trævæggen i soveværelset i vores sommerhus, de larmer, kradser og siger mærkelige lyde. Ødelægger de isolering eller træet ??

Ja, humlebier kan sagtens lave mærkelige lyd, men de ødelægger hverken isolering eller træet. De er meget
aktive i maj - juni, men boet går oftest til grunde allerede i starten af juli.

Hvordan laver hvepsene deres bo?:

Hvepsene laver deres bo ved at opløse dødt træ med deres spyt, hvilket de så flyver hjem til, hvor de bygger boet. Her bruger de det opløste træ som en slags cement, der størkner efter et stykke tid, hvilket der så vil opbygge væggene af boet. Oftest vil træet komme fra gamle hegnspæle, men det kan også komme fra gamle havemøbler, træskure og lignende.

Er et hvepsebo altid kugleformet?

Det er faktisk sjældent, at hvepseboet vil være kugleformet, som man ser på mange billeder og video. Det er kun frit hængende hvepseboer der er fodboldformede. Et hvepsebo der er bygget inde i hulrum eller under udhænget af tag på et hus kan være næsten fladt.

Hvis jeg kan se hvepse, der flyver ind under mit tag, har jeg så et hvepsebo?:

Ja, hvis du ser hvepse flyve eller kravle ind under tagplader eller ind i ventilationssystemer i sommermånederne, er det beviser på, at hvepse har lavet et hvepsebo tæt ved stedet, hvor du ser dem kravle ind.

Er der en måde, vi kan forebygge hvepsebo, så vi ikke får det i fremtiden?:

Nej, når en dronning vågner fra sin vinterhi, vil de søge efter passende steder, hvor de kan bygge sit bo, og hvis hun først har valgt at dit hjem er et godt sted at lave sin koloni, er der ikke meget du kan gøre, da det er næsten umuligt at forsegle alle indgange, de nu måtte bruge.

Jeg har hørt at folk der er bange af hvepse, har også en større risiko for at blive stukket. Kan det passe?:

Ja, det kan faktisk godt passe. Mennesker som er bange for hvepse, vil udånde mere kuldioxid og udskille mere sved, når de ser en hveps, og det vil tiltrække hvepse. Bliver men endnu mere nervøs og begynder at slå efter hvepse, så følger hvepsene sig truet, bliver mere aggressive og kan sagtens finde på at stikke.

Hvad sker der med et hvepsebo, hvis man ikke kan fjerner det?:

Når først hvepsene har forladt hvepseboet (normalt i september - oktober) og boet er døet ud, vil det ikke tage lang tid før det tørrer ind. Det er sikkert at efterlade det sådan, da hvepse aldrig vil genbruge et gammelt bo, og det er også sikkert at fjerne det.

Jeg har fundet en stor hveps i mit hus, og jeg tror at jeg har et hvepsebo?:

Dette betyder nødvendigvis ikke, at der er et hvepsebo i nærheden, det kan nemlig bare være en ”enlig hvepsedronning”. I slutningen af april og tidligt i maj vil dronningehvepsene vågne fra deres vinterhi, hvor de her ofte vil finde ind i folks soveværelser og overetager, da de bliver tiltrukket af lyset i rummene.

Jeg har en sværm af hvepse i min skorsten og hundredvis af dem flyver rundt i stue:

Det er højst sandsynligt, at disse ikke er hvepse, men i stedet honningbier, da hvepse ikke vil sværme på denne måde. Men bier vil ikke bygge et bo i en skorsten, der ikke er blokeret, da bierne ikke kan lide det, når der er træk igennem skorstenen. Bierne vil oftest flyve videre for at finde et andet sted, de kan lave et permanent bo. Når bierne er fløjet videre, kan du åbne vinduer og støvsug alle døde bier op. Hvis bierne ikke er væk i løbet af 1 døgn, bliver du nødt til at tilkalde et professionelt skadedyrbekæmpelsesfirma. Det er temmelig usandsynligt at en almindelige biavler eller en skorstensfejer vil påtage sig opgaven. 

Jeg har en vedbend busk og en hængepil, og der er flere dusin af hvepse omkring dem, er der så et hvepsebo i dem?:

Det er ikke sikkert, at der er et hvepsebo i dem, da hvepsene bare kan være på jagt efter andre insekter i planten, fx bladlus. Men hvis hvepsene flyver ind et bestemt sted under busken eller træet, så kan der kan der godt være et hvepsebo i busken eller oppe i træet.

Kan et hvepsebo bekæmpes med benzin?:

Vi anbefaler ikke denne metode, da den er både farlig og usikker. Der findes flere slags insektgifte, som er betydeligt mere effektive og skånsomme for miljøet. Prøv fx vores hvepsespray med en meget kraftig dyse, som kan bruges på op til 1,5 m afstand.

Jeg fandt 6 hvepseboer på loftet af mit hus. Er det farligt at fjerne dem?

Det er ikke farligt at fjerne gamle forladte hvepseboer. Man skal lige sikre sig at der ikke er nogle hvepse tilbage i et af dem. Hvis hvepsene flyver stadig til og fra hvepseboet, så skal de bekæmpes inden man fjerner boet.  

Jeg har hørt at man kan brænde et hvepsebo?

Det er ikke en god ide at sætte ild til hvepseboet med hverken gasbrænder eller benzin, da det er meget farligt. Denne metode kan kun anvendes til et frit hængende hvepsebo, og der findes betydeligt mindre farlige metoder for at fjerne et frit hængende hvepsebo end denne.

Jeg tror jeg har et hvepsebo, men jeg kan ikke finde det?

Det er ikke altid nemt at lokalisere hvepseboet. Hvepsene kan bygge boet mange forskellige steder: under tagudhæng, i en busk, oppe på loftet, i et gammelt musehul i jorden, i et cykelskur, i en kompostbeholder, i en træstump, i en fugleredekasse m.v. Det kan også være at det er din nabo der har et hvepsebo, og hvepsene kommer bare i din have for at finde føde.

Kan jeg lade være med at bekæmpe et hvepsebo?

Ja, selvfølgelig kan du det. Hvepsene skal kun bekæmpes hvis de er generende, eller hvis et eller flere  familiemedlemmer er allergisk over for bigift / hvepsegift.

Et kunstigt hvepsebo: virker det?

Både ja og nej. Når en hvepsedronning prøver at finde et sted til at bygge et nyt hvepsebo om foråret, vil den sikre sig at der er føde nok til dens kommende familie. Hvis der hænger et par kunstige hvepseboer rundt omkring, så vil hvepsedronning måske 'tro' at der vil være for lidt føde om sommeren og vælger et andet sted til hvepseboet. Men der er ikke 100% garanti for det. Flere siger at det også gør mening at hænge et kunstigt hvepsebo op i august - september måned, fx på terrassen e.l., da det vil sende det samme signal til hvepse: der er allerede mange hvepse her, prøv at finde et andet sted til fouragering.

Jeg ser ofte hvepse der flyver ind i min kompostbeholder. Hvad gør de der?

Højst sandsynligt, har hvepsene bygget et hvepsebo i kompostbeholderen. Det er ikke så sjældent at de gør det.

Vi har fået nogle murbier som flyver ind og ud af væggen. Vi er allerede blevet stukket et par gange. Kan I fjerne dem?

Ja, det kan vi godt. Men højst sandsynligt er der tale om hvepse, og ikke murbier. Murbier er ikke aggressive og stikker meget sjældent.

Min hund snapper efter bier. Er det farligt?

Højst sandsynligt vil den på et eller andet tidspunkt få et stik. Et enkelt stik er ikke farligt for de fleste hunde (reaktionen af selvfølgelig afhængig af hundens størrelse og vægt, men jeg har aldrig hørt om en hund som død af et enkelt bistik). Jeg er selv en biavler og har 2 hunde, en schæfer og en gravhund, og begge blev stukket af bier. Schæferhunden snapper stadig efter dem en gang imellem, da den synes det er sjovt at slå en bi ihjel uden selv at blive stukket. Gravhunden gør det ikke, men den er slet ikke bange for bierne og gå ofte meget tæt på bistaderne.

Jeg har et hvepsebo oppe under udhænget. Sent i aftes forsøgte jeg med at sprøjte Bayer spray op i sprækken. I dag er der ligeså meget aktivitet. Hvad skal jeg gøre?

Det er praktisk umuligt at bekæmpe et hvepsebo der sidder oppe under udhænget med en almindelig hvepsespray, det kræver professionelt udstyr. Vi anbefaler at du tilkalder et firma der specialiserer sig i hvepsebekæmpelse og har både den slags udstyr og erfaring i bekæmpelse af alle slags hvepsebo.

Er der nogle fugle der kan spiser bier og hvepse?

Jeg ser ofte en musvit ved mine bistader, der fanger en bi af gangen og flyver væk med den. Og den kommer igen og igen. Jeg tror at den kan også fange hvepse, men det er bare nemmere med bier.

Jeg har hørt at honningbier kan også være meget aggressive, lige som hvepse?

Det kan være spændende, når medierne skriver om ”dræberbier”. 'Dræberbi' er en krydsning mellem afrikanske honningbier og europæiske bier, den blev fremavlet i Brasilien og findes p.t. kun i Amerika, hvor den lever i naturen. Danske bier stikker kun, hvis de føler sig truet, eller hvis deres rede er i fare.

Hvad er risiko for at være allergisk over for hvepsestik?

Chancen for at nogen bliver meget alvorligt allergisk over for hvepsestik eller bistik er ikke meget høj. Men alle har chancen for at blive allergiske over for insektstik. Dem der har størst risiko for en mere alvorlig reaktion, er ældre personer, eller folk med astma. Efter nogen har haft en alvorlig eller normal reaktion efterfølgende af at blive stukket, kan næste gang de bliver stukket ikke have nogen reaktion på stikket, dette ses ofte ved børn.

Hvad spiser hvepsene?:

Hvepse spiser mange forskellige små insekter såsom edderkopper, larver, myrer, bier og fluer. Der har også været nogle sjældne tilfælde, hvor hvepse har angrebet rugende fugle. Hvepse er også kendt for at spise honningdug, som er den søde væske der udskilles af bladlus, mider og cikader.

Hvorfor er hvepsene gule og sorte?:

I naturen er stærke farver et tegn på fare. Mange af de giftige dyrearter såsom slanger, edderkopper og hvepse bruger stærke farver som en advarsel til alle rovdyr. Skulle et rovdyr alligevel prøve at spise en hveps, vil det højst sandsynligt blive stukket, så rovdyret kommer til at associerer den gule og sorte farve med smerten fra stikket, og vil ikke angribe et insekt med disse farver igen.

De forskellige farver kommer af forskellige pigmenter der absorbere forskellige bølgelængder af lys. F.eks. er den sorte farve på hvepsen skabt af pigmentet melanin, mens den gule farve kommer fra pigmentet xanthopterin.

Hvorfor er dronningehvepsen større end alle arbejdshvepsene?:

Dronningehvepsen er større end de andre hvepse, fordi det er den der skal producere og holde på det store antal æg, der er nødvendig for at holde kolonien i live. Deres store krop betyder også, at de kan lagre mere fedt, hvilket der er utroligt vigtigt, hvis de skal overleve deres vinterhi. Når hvepsedronningen forlader kolonien for at finde et sted, hvor den kan overvintre består omkring 40% af deres kropsvægt af fedt.

Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere og biller
Mosegris
Muldvarp
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben
Væggelus
Ukudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job