Muldvarp

Hvepse, bier og murbier:

Pris på bekæmpelse
Bekæmpelse af hvepse
FAQ om hvepse
Hvepsebo
Bisværm
Murbier
Hvepse
Hvepsestik
Apifobi
Hvepse: danske arter
Vidste du at?

 

 

Bekæmpelse af hvepse og murbier for både private og virksomheder siden 2007

Bisværm

Hvad er en bisværm?

En bisværm er en stor sværm af honningbier, som kan bestå af flere tusinde bier. En bisværm udgøres af en dronning bi og arbejdsbier og nogle spejdere. Bisværmen er den naturlige måde at bier migrer og skaber en ny koloni andre steder. Mens bierne sværmer, vil der normalt blive to eller flere bi familier fra den originale familie.

En bisværm opstår når dronningen forlader kolonien og vil tage omkring 60% af arbejderbierne i kolonien med sig. Dette vil ske hvis der bliver født en ny dronning i kolonien, eller hvis der er en overbefolkning af bier i bikuben. Dette vil oftest finde sted i foråret (maj-juni, nogen gange i juli), og vil foregå hen over en periode på 2 til 3 uger alt efter lokaliteten.

Efter at dronningen og hendes følgebier har forladt deres nu gamle koloni, flyver bisværmen ikke langt væk med det samme. De fleste gange vil de samle sig i grene, der hænger i nærheden af deres gamle bikube, ofte kun få meter væk. Herefter vil dronningen sende 20-50 spejderbier ud for at lede efter et nyt passende sted, hvor de kan grundlægge deres nye koloni. Hvis en spejder finder en god lokalitet til en ny koloni, flyver den tilbage til sværmen, hvor den danser en dans lignende ”Logre dansen”, som de bruger til at vise andre bier retningen til f.eks. blomster eller drikkevand. Jo mere begejstret er bien for lokaliteten, jo mere ivrigt danser den. Hvis den kan overbevise andre spejderbier om at tjekke stedet ud, vil de andre spejderbier flyve ud og se stedet an.

Spejderne vil ofte komme med forskellige ’forslag’ til et sted for at starte en ny koloni. Efter flere timer, nogle gange dage, begynder spejderne at ”blive enige”. Det er nødvendigt for bierne at finde et nyt sted forholdsvist hurtigt, da bierne kun kan overleve omkring tre dage på den honning, de mæskede i sig inden de tog afsted. En beslutning vil ofte blive taget efter at 80% af spejderne er enige om det samme sted. Efter beslutningen er taget, flyver sværmen afsted mod den nye lokalitet.

 

Forberedelse til bisværmen

Inden bierne begynder med at sværme, forbereder arbejdsbierne nogle dronningekuber. Når kolonien er klar til at sværme, lægger dronningebien dronningeæg i hver kube. Kolonien kan sværme når de nye dronningeæg er lagt, og inden de nye jomfru dronningebier udklækker.

En æglæggende dronning er for tung til at flyve lange afstande, så derfor stopper arbejdsbierne med at fodre hende på dagen, hvor de skal sværme. Dronningen stopper også med at lægge æg. Under forberedelsen til at sværme stopper ynglecyklussen af bifamilien.

En dronning vil sjældent sværme det første år af sit liv, men på det andet år, er det næsten som om de er programmeret til at sværme. De sværmer dog ikke hvis det er en ”svag” koloni, og vil først sværme, når de har produceret et større antal bier. En ”svag” koloni kan være et resultat af mangel på føde, sygdom eller at dronningen ikke lægger særligt mange æg.

 

Er en bisværm farlig for mennesker?

En sværm af bier kan mange gange nemt skræmme folk. Dog er bierne for det meste ikke aggressive mens de sværmer. Dette skyldes at de er fokuseret på at finde et nyt sted, hvor de kan starte en ny koloni, men også at de har fyldt sine maver med honning inden de begyndte at sværme, og derfor kan ikke bøje kroppen og har det svært med at stikke.

Det betyder dog ikke at bier slet ikke vil stikke mens de sværmer, men de gør det kun hvis de føler sig truet. Hvis du ser en bisværm hænge på en gren, kan det virke skræmmende først, men sværmen vil ofte forsvinde igen efter nogle timer. Da bisværme for det meste ikke at aggressive uden at blive provokeret, er det en god ide at holde sig på en god afstand af sværmen.

Hvad kan man gøre hvis man ser en sværm i sin have?

Hvis du ser en bisværm i din have, betyder det højst sandsynligt også, at der er en bigård i nærheden.  Enhver biavler vil ked af at miste sine bier og dronningen, og vil højst sandsynlig gerne afhente sine bier gratis. Er der tale om en frit hængende bisværm, kan biavleren afhente bifamilien og give den et nyt sted at bo i. Det kan tage flere timer inden alle bierne bliver samlet og kan køres væk.

Er det ikke muligt at få fat i en lokal biavler, kan det være en god ide at ringe til et professionelt firma, der specialiserer sig i at fjerne hvepse, hvepsebo, bisværme o.l. De vil fjerne sværmen, så du ikke risikerer at blive stukket eller komme til skade. 

Langt de fleste gange vil de fange bierne i en beholder, i stedet for at dræbe bierne. Det er kun sjældent at det er nødvendigt at dræbe bierne, og det anbefales at de fanges, hvis det er muligt, da honningbier har en stor betydning for natur og miljø.

Hvis bierne ikke bliver afhentet med det samme, vil de ofte flyve videre. Men det kan også ske, at sværmen beslutter sig for at skabe den nye koloni ved dit hus, og kan f.eks. etablere sig i et hulrum i murene. Hvis bierne først har etableret sig i murene, er der desværre ingen anden udvej end at slå dem ihjel med gift. 

Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere og biller
Mosegris
Muldvarp
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben
Væggelus
Ukudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job