Muldvarp

Hvepse, bier og murbier:

Pris på bekæmpelse
Bekæmpelse af hvepse
FAQ om hvepse
Hvepsebo
Bisværm
Murbier
Hvepse
Hvepsestik
Apifobi
Hvepse: danske arter
Vidste du at?

 

Stor gedehams (hveps) er et røvdyr, som dræber mange insekter

Rød gedehams (hveps)

Almindelige gedehams (hveps) på et blad

Et hvepsebo af stor gedehams fra Terry Prouts samling af hvepsebo

 

 

Bekæmpelse af hvepse og murbier for både private og virksomheder siden 2007

Bekæmpelse af hvepse, bier, jordbier, murbier, humlebier: priser

Ydelse

Pris

(inkl.moms)

Fjernelse af hvepse, hvepsebo, hvepse i jord, humlebibo, bisværme

1050 kr.*

Tillæg for flere hvepsebo (per stk.)

100 kr.

Hurtig udrykningstillæg

250 kr.

Bekæmpelse af murbier / jordbier, engangsbehandling

1400 kr.

Bekæmpelse af murbier / jordbier, garantitillæg (gælder kalenderår)

300 kr.

Afhentning af frithængende bisværm (i Aarhus, Odder og Syddjurs kommuner) 900 kr. efter aftale

Find flere varer til gør-det-selv bekæmpelse af hvepse i vores internetbutik

* Prisen forudsætter at hvepseboet (biboet) er fundet og hvis der er tale om 2 hvepsebo, ligger de på kort afstand fra hinanden.

Prisen er alt inklusiv og med garanti for det pågældende hvepsebo.

 

Bestil via e-mail eller telefon.

Husk at angive kontaktinformation (navn, adresse, telefon, e-mail).

Tlf. 20 34 03 34 (alle dage til kl. 18:00)

E-mail: svend@hvepsefjerner.dk

Betalingen skal ske kontant eller via MobilePay ved fjernelsen. 

Vi kører om aften og vi kører i weekend.

Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere og biller
Mosegris
Muldvarp
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben
Væggelus
Ukudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Hvepsefjerner.dk på Facebook

Hvepsefjerner.dk på Youtube

FAQ om hvepse, hvepsebo, bisværme, honningbier, murbier og humlebier

Jeg har et hvepsebo der sidder afsides på huset hvor vi normalt ikke færdes. Er der alligevel en risiko for at vi bliver stukket?

Hvepse kan være temmelig fredelige i maj - juni - starten af juli, imens de har travlt med at opbygge hvepseboet. Men i slutningen af juli - starten af august vil hvepsene ofte angribe alt i en 7 meters radius af boet, specielt ting der bevæger sig.

Hvornår fjerner I flest hvepsebo?

Højsæson for fjernelse af hvepse er fra midt juli til sidst i august. Der er selvfølgelig mindst lige så mange hvepsebo i juni som der er i august. Men i juli bliver hvepsebo temmelig store og i august begynder hvepsene at være meget generende, og folk vil derfor gerne have dem fjernet.

Jeg tror jeg har et hvepsebo, men jeg kan ikke se det, hvor skal jeg lede efter det?:

Hvepsedronninger vil normalt lede efter et varmt og isoleret sted, hvor de kan bygge deres bo. Det er tit de bygger deres bo under udhænget af et hus, hvor boet er beskyttet fra dårligt vejr, mens boet stadig bliver ramt af sollys i godt vejr. Dog kan de også finde på at bygge deres bo inde i loftrum, skure og dybe sprækker i mure/vægge.

Jeg har et gammelt hvepsebo fra sidste år, kan jeg selv fjerne det nu i april?

Ja, det må du gerne. Hvepseboet står tomt, alle hvepsene er væk eller døde. Et gammelt hvepsebo bliver aldrig genbrugt igen.

Jeg har lige opdaget et meget lille hvepsebo med meget lille aktivitet under mit tagudhæng kun 2,5 m over jordoverfladen. Skulle det ikke være muligt om aften, når hvepsen(e) er hjemme, at knuse boet med indhold ved at presse en plade monteret på et kosteskaft mod boet?

Du må gerne prøve, men det giver sjældent succes. Hvis du ikke få ramt på dronningen, så starter den bare et nyt hvepsebo forfra samme sted eller lige ved siden af. 

Jeg har set et par hvepse der gnaver i mit hegn og efterlader lange grimme striber i træt. Hvad er det de er i gang med?

De er i gang med at bygge et hvepsebo. Gennemtygget træ bliver brugt som byggemateriale til boet.

Jeg har hørt at hvepsedronninger er ikke så aggressive som almindelige hvepse, er det korrekt?

Ja, det er korrekt. Hvepsedronninger er ikke speciel aggressive, da de har travlt med at starte boet. Men de kan godt stikke alligevel!

Jeg har nyligt fundet et hvepsebo på mit loft lige ved vores gavl. Jeg har i løbet aftenen igår fjernet boet vha en affaldssæk som jeg kunne trække op over og efterfølgende klemme boet ned i. Jeg efterlod desværre en lille rest af boet og kunne idag konstatere 5-7 bier sværme rundt deroppe igen idag. Er det normalt og vil de forsvinde selv?

Du skal sprøjte resterne af boet med hvepse- eller fluegift, så forsvinder hvepsene med det samme. Ellers kan det tage flere dage inden de er helt væk.

Hvad er forskellen på bier og hvepse?:

Selvom både hvepse og bier hører inde under insektgruppen ”Årevinger” og har mange af de samme træk, er der stadig stor forskel på de to insekter. Herunder har vi samlet de hovedsagelige forskelle mellem hvepse og honningbier.

- Hvepse samler ikke pollen, mens bier gør.

- Hvepse lagre ikke føde, hvilket bier gør.

- Hvepse producerer ikke honning, mens bier gør.

- Hvepsebo er lavet af papir, mens bikuber er lavet af voks.

- Hvepsens mund er designet til at tygge føde, mens biens mund er designet til at holde væske.

- Hvepse kan stikke mere end en gang, hvorimod bier kun kan stikke en gang.

Er det farligt at røre med en død hveps?:

Hvepse kan stadig stikke, når de er døde. Dette skyldes, at giftsækken i enden af hvepsens brød stadig pulserer i en kort periode efter, at hvepsen dør. Så kommer du i kontakt med brøden af en død hveps, kan du risikere at blive stukket.

Jeg har et hvepsebo, kan jeg søge hjælp hos en biavler?

Ja, det kan du godt prøve. De fleste biavlere vil kunne hjælpe dig med at bekæmpe et frit hængende hvepsebo. Men er der tale om et hvepsebo der sidder skjult, fx under udhængsbredder e.l., kan det være betydeligt mere svært for en almindelige biavler af bekæmpe det effektivt, da det kræver specielle udstyr. 

Skal et hvepsebo absolut bekæmpes om natten?

Med de moserne bekæmpelsesmidler som vi bruger, er det ikke længere nødvendigt at udføre bekæmpelse om aften eller om natten. Vi kan lige så godt gøre det om dagen, og med garanti for fjernelse!

Kan I fjerne en bisværm uden at slå bierne ihjel?

Ja, det kan vi godt, hvis der er tale om en bisværm som hænger frit på et træ, en busk eller en mur. 

Jeg har et hvepsebo i huset og hvepsene er ikke specielt generende. Skal jeg bekæmpe dem alligevel?

Nej, det behøver du ikke. Hvepse er en del af den danske natur.

Mange hvepse inde i huset, jeg ved ikke hvad de kommer fra, hvad gør jeg?

Hvis du lige pludselig har mange hvepse indenfor i dit hjem, og det ser ud til, at de er kommet ud fra tynd luft, så er det med stor sikkerhed, at du har et hvepse bo i huset, hvor hvepsene har brudt igennem væggene og ind i dit hjem. Tit bygger hvepse deres bo tæt ved gipsplader eller andre bløde bygningsmaterialer, og vil gnave sig igennem dem, som de har brug for at udvide deres bo, indtil der kun er et tyndt lag maling der separerer hvepseboet og dit hjem. Når de bryder igennem det tynde lag maling, vil hvepseboet være tilgængeligt inde fra dit hus. Hvepsene vil hurtigt flyve ud i rummet i store antal. Du er her nødt til at ringe til en professionel skadedyrsbekæmper, så han kan behandle hvepseboet for dig.

Har hørt at en bidronning kan være flere år gammel. Hvor gammel kan en hvepsedronning blive?

Hvepsedronning lever kun 1 år.

Hvor mange hvepsedronninger kan et hvepsebo producere?

Der kommer ca. 1500 hvepsedronninger fra et hvepsebo. De bliver udklækket i efteråret. Når de har parret sig, vil de finde et sted, hvor de kan gå i hi vinteren over. Så de kan komme frem igen i foråret, hvor de vil være klar til at starte en ny koloni. Det er dog kun en lille del af de nye hvepsedronninger der overlever vinteren.

Hvad skal jeg gøre med et hvepsebo efter, at det er blevet behandlet med gift?

Efter et hvepsebo er blevet behandlet, vil vi anbefale, at du lader det hænge. Grunden til dette er simpel, reden var åbenlyst lavet der, fordi det er et godt sted for hvepsene at bygge en rede, og som hvepsene ikke vil genbruge gamle hvepsebo, kan du holde nye hvepsekolonier væk. Hvis det behandlede hvepsebo fjernes, vil placeringen kunne bruges af en ny hvepsedronning, som kan lave en nyt hvepsebo samme sted. Behandlingen der normalt bruges på hvepsebo holder også længe, så hvis det behandlede bo bliver hængende, vil det også kunne dræbe hvepse der plyndre det gamle hvepsebo. I nogle tilfælde tror vi også, at et gammelt behandlet hvepsebo kan være skyld i at dræbe et nyt hvepsebo, da hvepsene der plyndre det gamle hvepsebo vil flyve tilbage til deres eget bo med giften på sig, hvilket der vil forurene det nye hvepsebo.

Er det muligt at fjerne et hvepsebo i en skorsten?

Det er muligt at fjerne et hvepsebo der sidder i en skorsten, men der er ikke ret mange skorstensfejere der vil gøre det for dig. Vi anbefaler at du kontakter din lokale skadedyrsbekæmper med speciale i fjernelse af hvepse. Dette skyldes at professionelle skadedyrsbekæmpere skal slå hvepsene ihjel inden skorstensfejer kan fjerne hvepseboet. Skadedyrsbekæmpere har flere forskellige metoder til at behandle hvepsebo i skorstene. Dette kunne f.eks. være med en røgmaskine, der fylder skorstenen med en røg der indeholder insektgift, eller insektgift i pulverform der hældes over boet.

Hvordan kan jeg se forskel på humlebier og hvepse eller honningbier?

Humlebiens udseende er fuldkommen forskellig i forhold til hvepsens eller honningbiens udseende. Det ligner næsten at humlebien har en mørk pels. Der vil heller aldrig være et lige så stort antal samlet af dem, som man ellers ville kunne forvente af honningbier. Humlebier vil dog også lave deres bo i jorden, fuglehuse og andre steder, hvor hvepse også tit vil holde til. Det er dog let at genkende en humlebi på dens opførelse omkring dens bo, fordi når de kommer tilbage til deres bo vil de næsten altid virke forvirret som om de ikke er sikre på, at det er deres bo, hvorimod hvepse er mere målrettet. Så hvis du har en håndfuld mørk pelsede insekter der flyver forvirret rundt omkring et bo, så er det med stor sandsynlighed humlebier.

Hvad kan man bruge til at behandle hvepsestik?

Der findes mange forskellige sprays og cremer der kan købes i almindelige butikker, som vil lindre effekten af hvepsens gift. Selve pH værdien af hvepsens gift ligger på 6.8, hvor neutralt vand ligger på 7, der er derfor mange der bruger enten en syre eller base til at hælde på hvepsestikket. Men giften kan hverken neutraliseres med syrer eller baser, da giften består af enzymer, som påvirker vævet omkring stikket.

Jeg har hørt at en bisværm kan bosætte sig i et hus og danne et bo der ligner et hvepsebo. Hvordan kan jeg se om det er bier eller hvepse?

Den bedste måde at se forskel på bier og hvepse er ved at se på antallet af dem. Hvis du har en bi koloni der har bosat sig i dit hjem, vil der være flere tusinde af dem omkring indgangen til boet. Du vil også kunne se dem bringe pollen tilbage til boet. Pollen vil være små synlige gule bolde der sidder fast på deres ben. Ofte vil bier flyve rundt omkring indgangen, som om de ikke ved, hvor indgangen er, mens hvepse derimod vil være mere målrettet og flyve direkte ind af indgangen til boet. Det er kun hvis boet bliver forstyrret, at hvepsene vil begynde at flyve rundt omkring boet.

Kan bier stikke?

Honningbier er udstyret med giftbrod og kan stikke.  Murbier og jordbier har en brod, men den er så svag, at de har et svært med at penetrerer menneskers hud. Humlebier kan stikke, men de er normalt meget fredelige i sin natur.

Burde jeg blokere indgangen til hvepsebo?

Hvis der er en ting, du burde huske efter at have læst dette, er det at ”DU ALDRIG SKAL BLOKERE INDGANGEN TIL ET HVEPSEBO! ”. At blokere indgangen til et hvepsebo er det værste, du kan gøre. Hvepsene vil med det samme blive aggressive og prøve at finde en anden vej ud. Hvis man blokere indgangen til et hvepsebo der sidder på et hus, vil hvepsene ofte gnave sig ind i huset, hvilket der gør situationen meget mere besværlig at løse. Hvepse kan gnave sig igennem gipsplader, træ, isolation, polystyren og mange andre materialer, hvis de sætter sig for det. Så lad venligst vær med at løse dit hvepseproblem med udvidende skum, mørtel, silikone eller andre byggematerialer.

Har hørt at stor gedehams er ret sjælden i Danmark. Er den også fredet?

Nej, stor gedehams er ikke fredet i Danmark og kan lovligt bekæmpes, hvis det er nødvendigt.

Kan hvepse lave deres bo i huller af murstensbygninger?

Hvepse vil ofte bruge huller i murstensmure til at få adgang til hulrum mellem muren og væggen på den anden side. Hvepse kan bygge deres bo i enhver form for at fylde tilgængeligt plads ud. Mange vil tænke på hvepsebo som at være runde bolde, men det er ikke altid dette er tilfældet, de kan også lave boet lange og flade.

Hvordan finder jeg et hvepsebo?

Hvis du mistænker, at du har et hvepsebo, men ikke er sikker på, hvor det er, vil det første sted at lede være udenfor, da hvepse lever af at jage mindre insekter, som lever udenfor. Hvis boet er på din ejendom eller bygning, vil hvepsene have en indgang og udgang, så hvis man ser huller, hvor der er meget hvepseaktivitet omkring, vil dette oftest være boet. Tit vil hvepsene bygge deres bo på lofter af huse eller omkring udhænget af taget. Så start med at tjekke loftet, hold især øje med områderne omkring spærene, da dette er et populært sted for hvepse at lave deres bo. Som man kommer længere ind i året, vil boet blive større og indeholde flere hvepse, så indgangen bliver også mere tydelig. Hvis der ikke er nogle tegn på et hvepsebo på bygningen, vil det næste sted at tjekke være i garager, skure, lejehuse, i jorden og i buske. Hvepseboet vil tit være synlige og ligne en stor grå bold.

Er gedehamse- og hvepseboer farlige?

Selve boet er i sig selv ikke farligt, men det er de individuelle hvepse der arbejder sammen som en gruppe der kan udgøre en fare. Hvepsegift kan være livstruende for enkelte personer der er allergiske overfor hvepsestik. Men hvis man er stukket nok gange kan mennesker der ikke er allergiske også blive overvældet af hvepsegiften. 30 stik eller mere kan være dødelig, samt vil effekten af stikkene forøges efter hvert stik, hvilket der betyder at jo flere stik du får, jo værre vil reaktionen være. Der er som regel nogle få dødsfald om året af hvepsestik, hvilket der kan lyde forfærdeligt, men når man sammenligner det med antallet af hvepsebo og antal af mennesker i landet, er det ikke så slemt som det lyder. Temperamentet af boet er bestemt af hvepsedronningen, hvis hun er aggressiv, vil dette blive ført videre til hendes afkom, så hele boet vil blive aggressiv.

Jeg tror jeg har et hvepsebo i et fuglehus?

Det sker tit, at hvepse laver deres bo inden i en redekasse, hvor de så vil udvide boet inde i kassen, indtil de har opbrugt alt pladsen, hvor de herefter så vil starte med at bygge omkring fuglehuset.

Hvorfor får jeg et hvepsebo hvert år?

Der er ikke nogen speciel grund til, at du hvert år får et hvepsebo udover, at dit hjem har mange gode steder, hvor de kan lave deres bo. Hvis du bor i et hus med et gammelt tag, vil der tit være mange indgange for hvepsene, så de kan komme ind på dit loft. Nye huse er dog ikke 100% sikre mod, at hvepse flytter ind, men antallet af indgange bliver reduceret markant, hvilket der mindsker chancerne for at du får et hvepsebo.

Hvordan ved jeg, at jeg har et hvepsebo?

Hvis du regelmæssig finder hvepse i dit hjem, så er det med stor sandsynlighed et tegn på, at du har et hvepsebo i enten dit hjem eller på din ejendom. For at finde stedet, hvor de kommer fra, anbefaler vi, at du først tjekker udenfor efter boet, da hvepsene fra naturens side helst vil være udenfor, da de her er tættest på andre insekter, som de bruger som deres fødekilde. Omkring udhænget af taget er et godt sted at starte med at kigge, hvis boet ikke skulle være her, kan du følge retningen, som hvepsene flyver i. Du ved du har fundet boet, hvis du konstant ser hvepse der flyver til og fra stedet.

Bygger hvepse bo indendørs?

Ja, hvepse bygger ofte sit bo indenfor, både på lofter og inden i huse. Det er dog ikke sandsynligt, at du vil finde et hvepsebo inden i rum, som der er ofte er brugt af mennesker, men det kan ske. Hvis hvepsene bygger deres bo indenfor, er det oftest på lofter, i skure og i garager.

Hvis du bliver ved med at finde hvepse indenfor i dit hjem, er der en god chance for, at du har et hvepsebo inde i huset. Dette kan ske, fordi hvepse er i stand til at klemme sig igennem selv de mindste revner og sprækker.

Kan hvepse have deres hvepse bo i jorden?:

Almindelige hvepse har tit deres bo under jorden, hvor de vil flytte ind i gamle tunneler fra mosegrise, mus eller harer eller andre underjordiske udhulinger. Jeg har aldrig set stor gedehams at bygge et bo under jorden.

Hvornår er det sidste tidspunkt på året hvor du har fjernet et aktivt hvepsebo?

Sidst i november.

Hvor mange hvepse kan der være i et hvepsebo?:

Et hvepsebo kan indeholde op til 5.000 - 10.000 hvepse.

Hvornår er det bedste tidspunkt at fjerne et gammelt hvepsebo?

De fleste hvepseboer går til grunde i august - september måned, men vi har også set aktive hvepseboer i oktober - november. Det er absolut ufarligt at fjerne et gammelt hvepsebo i december - marts måned.

Er et bistik mindre farlig end et hvepsestik?

Nej, det er ikke korrekt. Et hvepsestik indeholder faktisk mindre gift end et bistik.

Kan man dø af hvepsestik, selv om man ikke er allergisk?

Ja, det kan man godt. 30 hvepsestik kan være dødsfarlig for de fleste mennesker.

Jeg har hørt at fluegift også kan bruges mod hvepse, er det rigtigt?:

Ja, det er fuldstændig korrekt. Vi bruger selv Flue Chok til professionel bekæmpelse af hvepse.

Jeg vil høre om det vil være nødvendigt at fjerne et humlebibo.:

Det er slet ikke nødvendigt at fjerne et humlebibo. Humlebier er meget fredelige, stikker yderst sjældent og ødelægger hverken murværk eller isolering. Humlebiboet går i opløsning meget tidlige end hvepseboet, normalt allerede i slutningen af juli - starten af august.

Jeg har et hvepsebo, skal jeg henvende mig til kommunen for at få det fjernet?

Det hjælper ikke at anmelde et hvepsebo til kommunen. Bekæmpelse af hvepse er ikke en opgave for kommunen.

Er der nogen forskel mellem et almindeligt hvepsebo og et bo af en stor gedehams?

Stor gedehams bo kan være lidt større og have et større indgangshul, og så har vi aldrig set at en stor gedehams bygger sit bo under jorden. Men ellers er der ret meget forskel.

Jeg har hørt at hvepse ikke er farlige om natten?

Hvepse sover aldrig! Almindelige hvepse flyver ikke om natten, men de udfører vedligeholdelses arbejde i hvepseboet o.l. Stor gedehams er aktiv døgnet rundt og flyver også om natten!

Jeg har en sværm af bier eller hvepse i haven, og de virker meget vrede. Fandt et skadedyrsfirma på nettet, men de vil ikke komme. De siger at man skal kontakte Falck eller politi. Kan det være rigtigt?

Ikke alle skadedyrsfirmaer vil fjerne en bisværm, da det kræver en speciel ekspertise. Vi afhenter gerne frithængende bisværme i Aarhus og Odder kommuner, men vil ikke gøre det i andre kommuner, da det sker ofte at en bisværm er fløjet videre inden man når at komme, og så har man spillet sin tid forgæves. Falck og politiet har 'sværmeliste', dvs. en liste over biavlere der bor i nærheden og vil evt. komme og afhente en bisværm.

Jeg har et hav af hvepse flyvende omkring et hul på ca. 5 cm i jorden. Jeg har de sidste par uger forsøgt med myre/flue gift, gasbrænder, højtryksrenser, 1 l benzin (fy fy). Uden held - de kommer blot tilbage. Kan I hjælpe?

Ja, det kan vi godt, og med garanti for at hvepsene bliver væk.

Jeg tror at jeg har et hvepsebo og kan høre nogle lyde hvepsene laver på løftet. Kan det passe?

Overraskende så laver hvepseboet også lyde. Du vil kunne høre kradsende eller knitrende lyde fra boet, som kan minde om lyden af en mus. Hvepseboet er lavet af træfibre, som hvepsene laver ved at tygge træ fra hegnspæle eller lignende, dette materiale bliver sat sammen til bygge hvepseboet. Materialet kan minde om pap. Hvepseboet er derfor også fleksibelt, hvilket der betyder, at hvepseboet kan bevæge sig lidt uden at gå i stykker. Så når hvepsene bevæger sig rundt inde i boet, vil boet også bevæge sig, hvilket der kan give den knitrende og knagende lyd. Hvis du hører en kradsende lyd, vil det være hvepsene der tilføjer nyt materiale til boet, da de her ofte vil gnave sig igennem omkring læggende materiale for at skabe plads til at udvide boet.

Kan jeg dræbe et hvepsebo selv?:

Der mange gør-det-selv metoder til at dræbe et hvepsebo, man kan købe sig til i skadedyrsbutikker, hvor de fleste kræver, at du kan se hvepseboet, hvilket der nogle gange ikke vil være muligt på grund af hvepseboets lokalisation. Derudover kræver de fleste behandlinger også, at du kommer forholdsvis tæt på boet. Det er derfor vigtigt, at hvis du selv vil fjernet hvepseboet, at du har det rigtige beskyttelsesudstyr, da hvepse vil gøre alt for at beskytte deres bo, hvor de vil angribe enhver trussel til boet. Nogle gange vil de endda angribe dig bare, fordi du kom for tæt på boet.

Jeg ønsker muligvis hjælp til at få nedkæmpet et skjult hvepsebo. Jeg er dog bekymret for om brugen af giften kan få store konsekvenser for naboen som har flere bo med bier. Er det noget i ved om bliver påvirket?

Der er ingen problemer med det, da at jeg udfører lokal behandling og honningbier opsøger ikke hvepseboer. Jeg er for øvrigt selv en biavler.

Er der nogle dyr eller fugle der spiser hvepse?:

Ja, hvepsene har en lang række naturlige fjerner. Mindst 24 arter af fugle er kendt for at spise hvepse, bl.a. hvepsevåge (som lever af larver og pupper fra hvepseboet), solsort, stær. Grævlingen vil tit ødelægge hele kolonien for at få fat i larverne og pupperne. Flere insekter såsom edderkopper, guldsmede, store gedehamse kan fange og æde hvepse.

Hvor længe lever en hveps normalt?:

I kolonier af hvepse, vil arbejderne (sterile hunner) normalt leve i 12-22 dage, mens dronerne (fertile hanner) normalt vil leve lidt længere end arbejderhvepsene. Hvepsedronningerne kan derimod leve i optil 12 måneder.

Læs flere spørgsmål og svar her...